Участь у International Conference on Thermal Engineering and Management Advances, ICTEMA 2022. (м. Джалпайгурі, Індія), 15-16 січня 2022

Доцент кафедри управління, факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка к.е.н., доцент Краус Катерина Миколаївна взяла участь з он-лайн виступом, на Міжнародній конференції «Thermal Engineering and Management Advances», яка проходила 15-16 січня 2022 року на базі Джалпайгурського державного закладу освіти.

З вітальним словом виступив Bijan Kumar Mandal, професор з управління. Цікавими і корисними для практичної реалізації стали висловлені ним думки про те, що саме інновації та розвиток інженерії є основою становлення цифрового виробництва та цифрового відображення в промисловості всіх процесів. Близько 120 учасників заходу, мали змогу протягом двох днів, в ході доповідей та обговорення здійснити обмін передовими новітніми ідеями та результатами наукових досліджень, розглянути актуальні проблеми реалізації та управління високими технологіями в Індії та загалом в світі, отримати досвід компаній щодо управління та аналізу перешкод для впровадження Індустрії 4.0 в молочній промисловості Індії. Корисні практичні рішення в частині економічно ефективного управління дослідженнями північно-бенгальського вирощування базиліку.

Катерина Миколаївна Краус виступила на секції з доповіддю на тему: Інноватизація підприємництва в умовах віртуальної реальності: цифрові двійники, Інтернет речей, робототехніка. Як один із активних доповідачів вона наголосили, що цифрове підприємство пропонує відчутні переваги за рахунок роботи цифрових двійників, які представляють собою віртуальне представлення реально існуючої системи. Вони дозволяють отримати уявлення про весь життєвий цикл обладнання та оптимізувати його – як для нових, так і для вже існуючих заводів і проєктів.

Краус К.М. представила п’яти етапний зміст процесу створення та використання цифрового двійника, а саме: дослідження об’єкту; цифрове проєктування, цифрове 3D-моделювання, створення цифрового двійника з використанням математичних моделей поведінки системи/об’єкта; тестування основних процесів роботи об’єкта на цифровому двійнику; віртуальна пуско-наладка; внесення змін в систему і подальший розвиток з використанням цифрового двійника. Аргументувала, що оновлення протоколів безпеки даних, тренування команди, управління якістю даних є тими визначниками, які варто враховувати перед впровадженням цифрових двійників в умовах віртуальної реальності.

Зробилено висновок про те, що нові технології допомагають компаніям знизити витрати, підвищити продуктивність і ефективність роботи, а також оптимізувати технічне обслуговування. Зокрема, саме технологія цифрових двійників у поєднанні з інструментами машинного навчання і штучного інтелекту дозволяє цього досягти без шкоди робочим процесам.