Атестація випускників спеціальності 073 Менеджмент

З 21.06.2022 р. по 22.06.2022 р. відбулася атестація випускників спеціальності 073 Менеджмент (за освітньою програмою 073.00.01 Менеджмент організацій) – захист кваліфікаційних бакалаврських проєктів. Головою комісією запрошено Касич А.О. – доктора економічних наук, професора, завідувачку кафедри управління та старт інновацій Київського національного університету технологій та дизайну.

На захист проєктів, який відбувся в онлайн-форматі, з’явився 21 здобувач вищої освіти. Усі представлені кваліфікаційні бакалаврські проєкти виконані на належному рівні, відповідають установленим державним вимогам. Екзаменаційною комісією відзначено високу якість деяких проєктів, зокрема Литвиненко С.В. «Управління якістю послуг організації», Голуб П.А. «Удосконалення організації і стимулювання продажів на підприємстві», Терехова А.С. «Забезпечення конкурентоспроможності організації». Ці проєкти мають практичну цінність для підприємств та організацій і можуть дати позитивний ефект в результаті впровадження, запропонованих у них рекомендацій і пропозицій.

Також слід відмітити, що в умовах коли більше 40% підприємств призупинили свою діяльність, завдяки партнерським зв’язкам, кафедрі управління вдалося організувати якісне проходження переддипломною практики на базі нашого топ-партнера ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН», Української пожежно-страхової компанії, ТОВ «Валькірія», ТОВ «УКРТРЕЙДЛАЙН», Київського міського консультативно-діагностичного центру, які не припинили своєї роботи, що дало можливість зібрати необхідну інформацію для написання якісних бакалаврських проєктів та успішно їх захистити.

Результати проведеної атестації свідчать про достатній рівень підготовки бакалаврів зі спеціальності 073 Менеджмент (за освітньою програмою 073.00.01 Менеджмент організацій) в Київському університеті імені Бориса Грінченка.