Засідання робочої групи з розробки проєкту ОПП Міжнародна економіка для другого (магістерського) рівня

14.09.2022 року о 17.30 відбулось перше засідання робочої групи з розробки проєкту ОПП Міжнародна економіка для другого (магістерського) рівня освіти. Було обговорено аналогічні вітчизняні та зарубіжні освітньо-професійні програми. Сформовано перелік компонент ОП, відповідних їм спеціальних компетентностей  та результатів навчання за програмою. Сформульовано профіль майбутнього випускника програми.