Підприємницькі проекти в сфері природокористування для міст

 

18 жовтня 2022 р. в рамках вивчення дисципліни “Екологічний урбанізм” д.е.н. Сундук Анатолій Миколайович зі студентами 4 курсу спеціальності 051 Економіка провів практичне заняття в Центрі муніципальної економіки.

Метою заняття було дослідження можливостей впровадження проектів підприємництва в сфері природокористування для міст. Під час заняття акцентовано увагу, що в сучасних умовах важливим трендом виступає можливість інтеграції природного ресурсу до ринкових процесів. За успішності цих процесів формуються нові сектори функціонування, поповнюються місцеві бюджети. Підвалиною (передумовою) цього є підприємництво. Оцінка зарубіжних практик показує, що підприємництво за участю природних ресурсів може бути прибутковим, представленим різними формами організації, і зараз це звичайне явище, коли природні ресурси, перебуваючи в підприємницькому середовищі, генерують прибутки, формують і підтримують фінансові потоки, встановлюють зв’язки з іншими учасниками ринку.

Як показує досвід західних країн, природні ресурси можливо використовувати ощадливо, інтенсивно, з врахуванням нових підходів і технологій. Ці особливості має враховувати підприємництво у сфері природокористування.

Як зазначив у своєму виступі Стадник О.І. підприємництво – це певний вид ініціатив з метою виробництва продукції, послуг задля формування прибутку. Є цілий ряд авторських визначень цього поняття. З метою організації підприємництва у сфері природокористування в сучасних умовах важливу роль грають основоположні засади, що формують і спрямовують підприємництво. Вони встановлюють певні рамки і вимоги до організації підприємництва, що є важливим. Подібними засадами виступають принципи. Для сфери природокористування ці питання є досить новими і актуальними.

Актуальною була доповідь щодо особливостей диференціації підприємництва Нечипоренко Є.А. Державний капітал – це капітал, що формується і спрямовується державою для започаткування і підтримання підприємництва з метою реалізації переважно бізнесових цілей. Чому переважнобізнесових цілей? Тому що для держави підприємство може вирішувати і інші цілі, крім отримання прибутку. Підприємство, що засноване за участі держави може бути корисним для забезпечення робочими місцями, підтримки місцевої інфраструктури, вирішення природоохоронних питань.

Приватний капітал більш орієнтується для досягнення цілей в бізнесі – це і можливість прибутку, і просування продукту, завоювання нових ринків, інноваційні рішення.

Подібні проекти можуть впроваджуватися для міст, що посилить їх екологічну спрямованість і можливість формування прибутку.

В рамках обговорення виступів було проведено аналіз основних трендів поширення цього важливого інструменту і сформовано шляхи прискорення впровадження проектів.