Презентація та обговорення актуальних проблем фінансів та економіки студентами магістрами спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

В рамках роботи Центру провайдингу інновацій та цифрового підприємництва було проведено навчально-наукову зустріч зі студентами магістрами спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. Модерувала зустріч професор кафедри фінансів Краус Наталія Миколаївна. Студенти представили до обговорення свої презентаційні матеріали на актуальні питання сфери фінансів та економіки. Зокрема, Арабаджи Кирило та Катерина Костікова сфокусували свою наукову увагу на проблемі подолання тероризму в світі та потребі відпрацювання механізму посиленого контролю за його фінансуванням. Гаврилюк Альбіна виступила з доповіддю на тему «Глобальні проблеми людства: шляхи подолання продовольчої кризи в країнах світу». Студентка зазначила, що від вирішення продовольчої проблеми та подолання голоду, у світі (станом на 2022 р.), залежить життя понад 820 мільйонів осіб. В цілому, періодичні проблеми щодо доступу до продуктів харчування відчувають біля 26,4% населення світу (що становить біля 2 мільярдів осіб). ООН у Цілях сталого розвитку ставить стратегічне завдання – досягти рівня «нульового голоду» до 2030 року у всіх країнах світу.

Професор кафедри фінансів Краус Наталія Миколаївна в ході обговорення представила для роздумів студентів характерні особливості та специфічні риси фінансової кризи в Україні. Наталія Миколаївна зауважила, що вплив кризи на економіку України є значним. Найважливішими наслідками є: погіршення макроекономічних показників; зниження темпів зростання ВВП; дефіцитний платіжний баланс, велика залежність від імпорту капіталу, високих технологій, нафти і газу; великий розмір зовнішнього боргу країни, що веде його до ризику невиплати; скорочення депозитної маси; зниження ліквідності, погіршення портфеля й активів банківської системи; зниження обсягів кредитування економіки; девальвація гривні; скорочення надходжень і видатків бюджету; ослаблення довіри до фінансових установ; серйозні труднощі українських банків пов'язані з поверненням зовнішніх запозичень, залучення нових інвестицій; нестабільність на валютному ринку його спекулятивний характер; зменшення резервів НБУ, який змушений продавати валюту для задоволення ажіотажного попиту; погіршення добробуту домашніх господарств, скорочення реальних доходів, затримка виплати заробітної плати, особливо у промислових регіонах; зниження загального рівня життя населення, погіршення забезпеченості громадян товарами першої необхідності (продукти харчування, одяг) та послугами соціально-побутової сфери (транспорт, медицина, освіта, культура).

До нових цікавих дискусійних зустрічей, шановні магістри!