Засідання проєктної групи (напрям Жан Моне) «Миротворча освіта заради консолідованої та людиноцентричної Європи»

1 жовтня 2022 року відбулося перше засідання проєктної групи, що реалізовуватиме Проєкт Програми ЄС «Еразмус+» (напрям Жан Моне) «Миротворча освіта заради консолідованої та людиноцентричної Європи». Проєкт спрямований на розкриття різноманітних аспектів феномену миротворчості та популяризацію ідей миру й ненасильницького вирішення конфліктів.

Серед головних цілей проєкту є:

1) вивчення практик ЄС у сфері виховання миру та його подальше поширення з метою просування цінності миру у світі;

2) поширення знань про цінності ЄС та неформальну миротворчу освіту, розвиток соціальних та емоційних компетенцій слухачів;

3) популяризація інноваційних методів навчання та досліджень, включно з розробкою сучасного контенту з виховання миру та використання інтерактивних технологій навчання ненасильницькому спілкуванню;

4) використання інституційних ресурсів освітньої системи для миротворчості та консолідації суспільств ЄС та України;

5) започаткування відкритої науково-освітньої ініціативи, яка сприяє розширенню доступу до інформації про миротворчість та миробудування, а також встановлення єдиного зв’язку між науковцями та експертами для реалізації подальших проєктів з виховання миру.

До команди проєкту ввійшли досвідчені науковці кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка: Людмила Ільїч , д.е.н., професор - академічний координатор проєкту; Віктор Звонар, д.е.н., старший науковий співробітник; Тетяна Поспєлова, д.н.держ.упр., доцент, Олена Акіліна, к.е.н., доцент, Алла Панченко, к.н.держ.упр., доцент; Ігор Яковенко, к.е.н., доцент.

Учасники проєкту обговорили робочий план першого року реалізації проєкту, кошторис та шляхи популяризації результатів проєкту. Реалізація проєкту триватиме до 30 вересня 2025 року.

Тож побажаємо, команді успіхів на ниві миротворення та консолідації суспільства.