Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри фінансів в дії!

Професор кафедри фінансів, факультету економіки та управління Київського університету імені Бориса Грінченка д.е.н., професор Краус Наталія Миколаївна, з 14 листопада 2022 року по 29 грудня 2022 року, підвищує свою професійну педагогічну майстерність у ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” Навчально-науковому інститутів денної освіти на кафедрі фінансів та банківської справи, за програмою стажування “Професійний розвиток викладача та інноваційні технології і методи навчання у вищій освіті”.

 
В рамках програми стажування Наталія Миколаївна 23 листопада 2022 року провела онлайн лекцію для студентів спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” на тему “Інститути розвитку сфери фінансів в умовах цифрової трансформації економіки”, з авторського науково-просвітницького курсу “Енергія економіки”. На зустрічі були присутні понад 30 запрошених учасників заходу. З вітальним словом до наукової спільноти ПУЕТ звернулася Яріш Олена Валентинівна, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, к,е.н, доцент, яка й представила Наталію Миколаївну як спікера науково-просвітницької зустрічі.
 
Наталія Миколаївна в ході лекції наголосили, що становлення та розвиток фінансової екосистем – це складний багатоплановий і затяжний в часі процес, та для України сьогодні проблема впровадження цифрових критичних технологій через екосистеми нових фінансових інститутів носить принциповий характер. Наталія Миколаївна звернула увагу на те, що залежно від співвідношення формальних і неформальних фінансових норм у суспільстві існують численні форми взаємодоповнення та взаємодії фінансових інститутів у динаміці, а саме: формальні фінансові інститути вводяться на основі наявних у суспільстві неформальних звичаїв, звичок, традицій, цінностей, тобто неформальні правила сфери фінансів формалізуються; формальні правила сфери фінансів вступають у пряму суперечність з неформальними традиціями; формальні фінансові правила створюються для протидії наявним неформальним звичаям сфери фінансів і повинні сприяти формуванню оновлених неформальних фінансових інститутів; формальні і неформальні фінансові інститути існують паралельно, тобто неформальні традиції сфери фінансів заповнюють “інституціональні ями”, які не регулюються наявними формальними фінансовими інститутами; формальні фінансові правила “пристосовуються” до неформальних, змінюючись під впливом суспільства чи вимог часу.
 
В своєму виступі Наталія Миколаївна зазначила, що станом на 2021 рік засновники здебільшого фінансують створення фінтех-компаній з власних коштів (65%). Гроші приватних інвесторів залучали 18% фінтех-компаній, при цьому ангельські інвестиції як джерело капіталу було присутнє лише 2% фінтехів. Головним клієнтом фінтехів залишався великий бізнес, а саме: 37%. Лектор зауважила, що серед українських фінтехів найбільш розповсюдженими у використанні були такі технології як API. Саме на інтеграційній системі побудована більшість пропозицій, які представлені на ринку. Це є логічним, оскільки 22% фінтехів працюють у сфері Technology and Infrastructure.
 
В підсумку лекції Наталія Миколаївна зауважила, що існуюча на сьогодні фінансова практика інститутів розвитку дозволила їй висунути авторську гіпотезу про наявність дуоінституціоналізації фінансового простору (подальше функціонування в інституційному полі “старих” інститутів сфери фінансів, які знаходяться в стані трансформації, модернізації, модифікації, адаптації та становлення “нових” фінансових інститутів шляхом їх хабітуалізації (призвичаювання) до існуючого інституційного середовища, що й визначає появу новітнього “фінансового ландшафту”).
 
Бажаємо Наталії Миколаївні подальших професійних успіхів в ході як стажування, так і в щоденному фінансово-економічному науково-освітньому просвітництві, яке вона реалізує в стінах Київського університету імені Бориса Грінченка!