Захист магістерських робіт ФІНАНСИСТАМИ!

Навчання студентів 6 курсу (другого освітнього рівня “магістр”) спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” завершилось успішним відкритим захистом перед Екзаменаційною комісією у Київському університеті імені Бориса Грінченка, що відбувся 15 грудня 2022 року. Захист кваліфікаційних робіт приймала комісія в складі д.е.н., проф. Мельника В. (голова ЕК, директор Державної освітньої установи “Навчально-методичний центр з питань якості освіти”, Державної служба якості освіти), Северінової Н. (член ЕК, представник роботодавця, заступник директора, Генеральна дирекція ПрАТ “УПСК”), д.е.н., проф. Рамського А., д.е.н., проф. Краус Н., к.е.н., доц. Обушного С. (члени ЕК) та к.е.н., доц. Нечипоренко А. (секретар ЕК).

За підсумками захисту члени екзаменаційної комісії зазначили, що представлені кваліфікаційні роботи відповідають достатньо високому рівню підготовки магістрів, студенти набули навичок та вмінь фінансової оцінки в частині управління фінансово-економічною діяльністю підприємств, компаній та банківських установ; продемонстрували якісно підготовленні презентаційні матеріали за темами робіт. Відповіді студентів на питання членів комісії були повними, аргументованими, компетентними.

Вітаємо магістрантів з успішним захистом! Колектив кафедри фінансів бажає кожному студенту професійного та фахового зростання у майбутньому!