Публічна лекція професора Леоніда МЕЛЬНИКА на тему «Креативність, солідарність, прориви в новій економіці: сучасні тренди та перспективи України»

21 вересня 2022 р. студенти 2 курсу освітньої програми «Реклама та зв’язки з громадськістю» Університету Грінченка долучилися до публічної лекції Леоніда Мельника - д.е.н., професора кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету на тему  «Креативність, солідарність, прориви в новій економіці: сучасні тренди та перспективи України» на запрошення від кафедри економіки підприємства КНУ імені Т.Шевченка.

Професор Леонід Григорович Мельник (https://econ.biem.sumdu.edu.ua/spivrobitnyky-2/melnyk-leonid-hryhorovych) – відомий вчений, автор терміну «сестейнова економіка», експерт з питань розвитку «зеленої економіки», економіки енергетики та проривних технологій, visiting professor познайомив слухачів з результатами чергового дослідження кафедри EU JEAN MONET Еразмус+ 2022.

Лектор розкрив сучасні тренди соціально-економічного розвитку, охарактеризував сфери розуму, ознаки «нової реальності – нової нормальності», зупинився на ключових особливостях промислових революцій у розвитку людства. Важливою та інформативною була аргументація вченого через аналітичні оцінки виробництва «зеленої» енергії в Україні у взаємозв’язку з функціонуванням інтернету речей, працею фрілансерів, мапою електрозаправок. Оригінальний стиль лектора, новітні наукові результати, атмосфера інноваційності сприяла зацікавленості у сприйнятті інформації, налаштованості на продукування креативних ідей задля майбутнього сталого розвитку. Повне утвердження думки – все у наших руках залишилось як інтелектуальний та емоційний післясмак від спілкування з видатним вченим Леонідом Мельником – людиною, яка випереджає час, у якому живе.

Студенти в рамках семінарського заняття з дисципліни «Основи бізнес-процесів» за модерацією викладача – д.е.н., професора Ушенко Н.В. обговорили публічну лекцію, висловили стверджуючі та дискусійні положення з теми, у процесі «мозкового штурму» спробували уявити світ майбутнього, який вже окреслився. 

Все це черговий вклад кожного учасника освітнього процесу у індивідуальний та суспільний розвиток задля розвитку та процвітання.  Прагнемо нових знань та самі продукуємо їх!