Осередок Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти на факультеті економіки та управління

Ефективний розвиток будь-якого  суспільства прямим чином залежить від того, наскільки ефективно співпрацюють  бізнес, держава та громадськість. У цій діяльності суттєву роль відіграють Асоціації. З цією метою з 2021 року на факультеті з’явився осередок  Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), члени якого активно долучаються до профільної діяльності. Відповідальним представником від факультету за організацію співпраці з УАРМБО визначено д.е.н., професора кафедри міжнародної  економіки Ушенко Н.В. 

УАРМБО є платформою для професійного спілкування та підвищення кваліфікації викладачів і адміністраторів університетів та впровадження результатів наукових досліджень; експертним органом щодо нормативних документів з освіти та нефінансових звітів компаній; комунікатором між бізнесом та сферою вищої освіти і освіти дорослих. Попереду колективна професійно-орієнтована  діяльність представників Київського університету імені Бориса Грінченка у співпраці з іншими  освітніми установами та бізнес-спільнотою у напрямі впровадження сучасних ефективних освітніх технологій у галузі менеджменту та бізнес-освіти, розвиток підприємницьких компетентностей у молоді, врахування прогресивних практик діяльності підприємств та інші цікаві ініціативи. Впевнені, що налагоджена співпраця в межах УАРМБО матиме позитивний вплив на підвищення обізнаності всіх стейкголдерів в сучасному  підприємницькому середовищі, обміну знаннями та досвідом із іншими учасниками Асоціації, передачі нових знань та навичок студентам.

фото_свідоцтва_УАРМБО.jpg