Співпраця з Асоціацією економістів-міжнародників

Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародної економіки долучився до співпраці з однопрофільною Всеукраїнською громадською організацією «Українська Асоціація економістів-міжнародників» (віце-президент – д.е.н., професор Філіпенко А.С.) http://www.ugouaem.com/ . Координацію співпраці від кафедри здійснює д.е.н., професор Ушенко Н.В., яка є віце-президентом та членом Правління цієї Асоціації.

Така цілеспрямована діяльність націлена на розширення та поглиблення довгострокового взаємовигідного співробітництва на основі усвідомлення необхідності об'єднання зусиль, інтелектуальних та матеріальних ресурсів закладів вищої освіти, громадських організацій, наукових установ та суб'єктів господарювання в напрямі підвищення якості підготовки економістів-міжнародників, сприяння розвитку економічних та суспільних наук, стимулювання розвитку дослідницької спільноти в Україні, створення сприятливих умов для організації наукових дискусій та фундаментальних досліджень української економічної науки у сфері міжнародних економічних відносин та глобалізаційних процесів.

Попередня співпраця кафедри з Асоціацією економістів-міжнародників у формі проведення спільних науково-практичних конференцій, конкурсів та інших освітньо-наукових заходів, роботі викладачів у складі Правління Асоціації продовжиться у напрямку реалізації кафедрою підготовки здобувачів освіти за освітньою програмою «Міжнародна економіка» на другому (магістерському рівні), яка буде започаткована у наступному 2023/2024 н.р. (рішення Вченої ради Університету від 21 грудня 2022 р.). Подальші плани співробітництва  включають: 

  • сприяння розвитку і удосконаленню підготовки фахівців у галузі міжнародних економічних відносин України;
  • сприяння розвитку і вдосконаленню стратегії міжнародної діяльності по забезпеченню достойного місця та ролі України на світогосподарській арені; розробку механізмів входження України у світові економічні організації та інтеграційні структури;
  • участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів, документів, перспективних планів і програм розвитку міжнародних відносин; державних програм і критеріїв підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
  • вироблення фахової експертної оцінки в сфері економіки та економічної політики, розробка стратегічних та інструментальних складових економічної політики;
  • обмін інформацією про конкретні проекти та відповідні організації й наукові заклади, що працюють або мають наміри працювати в України, розробці та реалізації спільних наукових і освітянських проектів
  • формування громадської думки шляхом організації публічного діалогу та поширення знань.
  • Screenshot.png