Використання віртуальних лабораторій Labster

За сприяння МОН України наш Університет отримав можливість безкоштовного доступу  до використання «Labster». Цей ресурс є світовим лідером із розроблення віртуальних навчальних симуляторів, якими користуються в провідних закладах освіти, щоб здійснювати ефективну професійну підготовку, мотивувати й надихати здобувачів освіти.

Тому 24 лютого 2023 року гарант освітньої програми «Менеджмент організацій», Акіліна О.В., та представники групи забезпечення цієї програми мали змогу отримати нові знання та практичні вміння з використання платформи Labster. Навчальний онлайн-захід було проведено молодшим науковим співробітником НДЛ цифровізації освіти, Терлецькою Т.С. Вона детально пояснила технічні особливості роботи з ресурсами платформи, питання налаштування віртуальних лабораторій, зарахування й оцінювання здобувачів вищої освіти.

Нашою метою є забезпечення якісного дистанційного та змішаного навчання на освітній програмі «Менеджмент організацій» в сучасних умовах. Отже, незважаючи на обмеженість тематики симуляцій Labster, які можна застосувати для спеціальності «Менеджмент», вже є ідеї, що можна запровадити на нашій освітній програмі.