Майстер-клас «Як підготувати до друку тези доповіді або наукову статтю»

16 березня 2023 р. відбувся майстер-клас на тему «Як підготувати до друку тези доповіді або наукову статтю». На майстер-клас були запрошені здобувачі освіти всіх рівнів та науково-педагогічні працівники. На майстер-класі були присутні заступник декана з наукової роботи Факультету економіки та управління, доктор наук з державного управління, доцент Рябець Катерина Анатоліївна, а також голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, аспірант 1 року навчання Александров Богдан Володимирович. Майстер-клас було проведено за планом заходів Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених.

Доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки Валерія Вікторівна Лойко зробила доповідь, в якій зазначила основні відмінності у підготовці до друку тексту тез доповідей та тексту наукової статті. Зробила акцент на особливостях при підготовці до друку текстів наукових статей, які подаються до друку у наукове фахове видання та наукове видання, яке індексується у НМБД Scopus, Web of Science. Продемонструвала на прикладі власних статей оформлення та обсяги текстів статей, які надруковані у фахових виданнях та у виданнях, що проіндексовані у НМБД Scopus, Web of Science. В обговоренні доповіді прийняли участь аспіранти ОНП «Економіка».

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Андрій Юрійович Рамський розповів у своїй доповіді про систему IMRAD, про особливості формування списку використаних джерел та Reference, про класифікатори УДК та JEL. Андрій Юрійович, як головний редактор «Європейського журналу економічних та фінансових інновацій», акцентував увагу на процедури, які проходить наукова стаття, коли вона потрапляє у редакцію журналу: процедуру первісного відбору статей, подвійного сліпого рецензування, редагування та затвердження статті до друку у науковому виданні. В обговоренні доповіді прийняли участь усі присутні.

Щиро дякуємо студентам та аспірантам за жваве обговорення питань підготовки до друку тез доповідей та наукових статей. Бажаємо набути нових компетентностей, знань та навичок у науковій діяльності.

Разом до перемоги!