Засідання Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених від 23 березня 2023р.

23 березня 2023 року відбулося засідання Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених Факультету економіки та управління, на якому голова НТ Б. В. Александров акцентував увагу на такому важливому питанні у науковому середовищі ФЕУ як активізація участі студентів та аспірантів у наукових заходах. Б. В. Александров обґрунтував та закликав членів Наукового товариства до участі у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації». Крім того, Голова НТ запропонував прийняти участь у VI Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих науковців «Наука. Освіта. Молодь», а також роз’яснив умови участі у вказаному заході.

Відповідно до Плану роботи Наукового товариства та Плану проведення заходів з академічної доброчесності К. А. Рябець, доктор наук з державного управління, доцент, заступник декана з наукової роботи ФЕУ провела науковий семінар на тему: «Поняття та принципи авторського права». У рамках останнього, К. А. Рябець виклала сутність авторського права, його принципи та місце у структурі права інтелектуальної власності, розкрила джерельну базу авторського права. Звернула увагу на об’єктно-суб’єктну складову авторського права та на проблематичність доведення у суді авторського права на неопубліковані твори. Роз’яснила юридичні наслідки допущення плагіату при написанні студентських робіт, а також зазначила необхідність здійснення посилань в кінці запозиченого тексту як шлях щодо запобігання плагіату.

Викладені у контексті наукового семінару положення викликали жваве обговорення членами Наукового товариства аспектів авторського права. Неодноразово ставилися уточнюючі запитання та були отримані на них відповіді.

Підсумком проведення засідання Наукового товариства стало рішення щодо активізації студентами та аспірантами участі у наукових заходах, у тому числі і в запропонованих Б. В. Александровим. Крім того, було прийнято рішення взяти до уваги викладені К. А. Рябець аспекти щодо авторського права та відповідальності за його порушення.

Наприкінці засідання голова Наукового товариства Б. В. Александров подякував заступнику декана з наукової роботи К. А. Рябець за проведений цікавий та пізнавальний семінар.