Продовжується плідна наукова робота професорсько-викладацького складу ФЕУ

З видимого пізнай невидиме

… Копай всередині себе криницю для тієї води,

яка зросить і твою оселю, і сусідську

Григорій Сковорода,

український філософ-містик,

богослов, поет, педагог

Своє 2 місце в Рейтингу “Лідер року–2022”, Факультет економіки та управління повсякчас підтверджує навчальними, методичними і науковими здобутками. Березень 2023 року для факультету виявився в даному сенсі продуктивними та результативним. Професор кафедри фінансів Краус Наталія Миколаївна та доцент кафедри управління Краус Катерина Миколаївна, опублікували монографію на актуальну та цікаву тему, як науковцями, освітянами, так і студентами, і їх батьками.

Краус К.М., Краус Н.М., Іщенко І.С. Освіта та суспільство: цифрова ідентифікація людини: монографія. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2023. – 208 с. ISBN 978-617-646-521-8

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади цифрової ідентифікації людини використовуючи інструменти інституту освіти. Представлено цифрові орієнтири та інноваційні вектори змін інституту освіти і науки в Україні. Розкрито особливості економічної професійної освіти покоління цифрових людей та вказано професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. Проаналізовано виклики та можливості сучасного ринку праці в умовах автоматизації виробництва і цифровізації економіки. Визначено характерні особливості стилю поведінки покупців покоління бейбі-бумерів, Х, У, Z в сучасній електронній комерції. Розроблено і запропоновано методику викладання цифрового підприємництва в системі економічного навчання в інноваційному університеті. Вказано цифрові компетенції та навички, що продукуються навчальним курсом “Цифрове підприємництво” в Університеті 5.0. Дана характеристика інституту освіти крізь призму цифрового студентоцентризму. Здійснено аналіз особливостей навчання здобувачів економічної освіти цифровому підприємництву. Обґрунтовано інноваційні техніки, технології, методики, завдання та переваги навчання цифровому підприємництву.

Ознайомитися з монографією можна в репозиторії Київського університету імені Бориса Грінченко, перейшовши за посиланням https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44518/1/Kraus_Osvita_syspilstvo_2023.pdf. З паперовим варіантом можна попрацювати в Читальному залі Національної бібліотеки України імені В.І.  Вернадського.

Видання рекомендовано для науковців, викладачів і студентів закладів освіти, практиків у сфері цифровізації освіти та науки, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами формування і розвитку цифрової підприємницької діяльності в умовах інституціональних змін на шляху до становлення Суспільства 5.0. Бажаємо дослідникам, науковцям та студентам цікавої пізнавальної роботи в ході ознайомлення з монографією!

Народ, що думає про своє майбутнє, мусить

заздалегідь подбати про свою відповідну освіту

Юліан Богачевський,

український доктор філософії

в галузі фізико-математичних наук