Відкрита лекція професора Ушенко Наталі Валентинівни на тему «Бізнес-ідея та способи її реалізації»

30 березня 2023 р. відбулась відкрита лекція професора кафедри міжнародної економіки, доктора економічних наук, професора Ушенко Наталі Валентинівни. Заняття проводилася з вибіркової дисципліни «Основи власного бізнесу» для студентів 2 курсу різних спеціальностей. Мета лекційного заняття - розглянути питання сутності, форм, джерел, методів формування, вибору та реалізації бізнес-ідеї для створення власного бізнесу.

Після початкових організаційних питань Наталя Валентинівна запропонувала студентам в якості підтвердження базового методу вивчення дисципліни, яким є використання індивідуальної та командної роботи, висловити свої міркування щодо основних мотивів здійснення підприємницької діяльності. Основними змістовними акцентами розкриття теми стали питання  продукування бізнес-ідей у процесі створення власного бізнесу, зокрема їх вибір та перевірка; джерела формування бізнес-ідей стартап-підприємництва; способи входження у бізнес.

Матеріали лекційного заняття супроводжувалися вдало підібраними відеоматеріалами, що стосувалися досвіду ведення власної справи, методів прототипування та тестування ідей, можливостей ведення бізнесу в умовах воєнного часу. Наталя Валентинівна зазначила, що студенти можуть переглянути більше відібраних відеоматеріалів із рекомендованих ресурсів у презентації лекції від Дія. Бізнес, Державної служби зайнятості. Протягом лекції Наталя Валентинівна наводила багато прикладів із власного досвіду підприємницької діяльності, інноваційних розробок стартапів, аналітичних даних щодо успішності стартап-підприємництва, ефективності інвестування у бізнес, соціального підприємництва та його відмінних ознак, методів апробації бізнес-ідей в контексті стійкості та життєздатності.  

Відзначалася постійна залученість студентів до пізнавальної діяльності завдяки актуальності матеріалу, його практичної орієнтованості, використання активних методів навчання та цифрової візуалізації, зв’язку із вивченим матеріалом дисципліни. Після кожного розглянутого питання студентам пропонувалося пройти тестовий контроль або відповісти на запитання, зокрема чому сфера послуг вважається більш привабливою для підприємців-початківців, які чинники впливають на формування бізнес-ідей, чим відрізняється традиційна та інноваційна моделі підприємницької діяльності, чи мотивує Вас можливість стартап-підприємництва, які способи ведення бізнесу Ви знаєте тощо. Студенти продемонстрували активність у відповідях та креативний підхід у демонстрації творчого підходу до вирішення тренінгових міні-завдань. У кінці заняття студентам було запропонована дуже цікава рубрика «Рефлексія», у якій треба було відповісти на запитання на кшталт «сьогодні я дізнався…», «мені було цікаво…», «мене здивувало» тощо. Студенти старанно та різнопланово формулювали свої нові надбання на занятті, відзначали їх інноваційність та актуальність, засвідчували підвищення психологічної та організаційно-економічної готовності до започаткування власної справи, отримане натхнення на творчий пошук бізнес-ідей майбутнього бізнесу.

Впевнені, що продемонстрована педагогічна та фахова компетентності професора Ушенко Н.В., що підкріплені інноваційними підходами та застосованими методами формування креативних навичок, сприятиме успішному фаховому зростанню та формуванню підприємницьких компетентностей майбутніх фахівців, підготовка яких здійснюється в Університеті Грінченка.