Пам’яті Віктора ОГНЕВ’ЮКА … 

 

Колектив Факультету економіки та управління взяв участь у Огнев’юківських читаннях «ОСВІТА - СУТНІСТЬ ЧАСУ», які присвячені пам’яті доктора філософських наук, професора, академіка НАПМ України, повного кавалера ордена «За заслуги» ВІКТОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ОГНЕВ‘ЮКА … 

У день народження Ректора, який не лише створив один з найкращих Університетів столиці, а й вивів його на міжнародний рівень -  зібралася грінченківська родина, проте цього разу без Нього … 

Далекоглядний, ідейний, прогностичний - таким пам’ятають Ректора колеги та друзі ….. 

На пленарному засіданні, яке пройшло в залі Вченої ради Університету, мали змогу прослухати виступи : 

🔰 Василь Кремень, президент Національної академії педагогічних наук

України, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України і НАН України; 

🔰 Лілія Гриневич, перший проректор Київського університету

імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; 

🔰 Світлана Сисоєва, академік-секретар Відділення філософії освіти,

загальної та дошкільної педагогіки Національної академії педаго- гічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, акаде- мік НАПН України; 

🔰 Людмила Хоружа, завідувач кафедри освітології та психолого-педаго-

гічних наук Факультету педагогічної освіти Київського універси-

тету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; Олексій Жильцов, проректор з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат

педагогічних наук, професор; 

🔰 Олена Александрова, декан Факультету суспільно-гуманітарних наук

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор. 

Після пленарного засідання на центральному вході до приміщення Університету був відкритий монумент Ректора .

А у внутрішньому дворику була організована фотовиставка робіт, які зробив Віктор Олександрович, а також світлини із різних граней його життя . 

Згодом, на кафедрах відбулися профільні форсайт-сесії та експертні студії, в яких взяли участь студенти, аспіранти, НПП та гості . 

Життєвий шлях, світогляд, ідеї Віктора Олександровича - мають бути прикладом для кожного з нас! 

Ми з гордістю та завзяттям маємо продовжувати справу Ректора : 

💠реформування освіти в Україні; 

💠науковий пошук; 

💠реалізація планів та трансформація університетських освітніх програм під впливом ідей Віктора Олександровича. 

Дякуємо організаторам та учасникам !