Відкрите семінарське заняття к.е.н., доцента Васечко Людмили Іванівни на тему "Розрахунок строку окупності інвестицій за дисконтованими грошовими потоками"

10 квітня 2023 року Васечко Людмилою Іванівною, доцентом кафедри фінансів, кандидатом економічних наук, доцентом було проведено відкрите семінарське заняття з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств та організацій» на тему «Розрахунок строку окупності інвестицій за дисконтованими грошовими потоками» для студентів групи ФіКб-1-21-4.0д 2 курсу напряму підготовки "072 Фінанси, банківська справа та страхування". Формат – онлайн, зустріч на платфоормі Google-Meet.

Тематика семінарського заняття відповідала темі № 7 «Фінансове забезпечення формування необоротних активів» навчальної дисципліни.

Студентам було презентовано комплексну задачу на визначення строку окупності інвестицій за дисконтованими грошовими потоками. Використовуючи наведені дані в табличному варіанті, студенти мали розрахувати такі показники як амортизація, витрати, прибуток до оподаткування, чистий прибуток, річний готівковий потік – номінальний, дисконтний множник, річний дисконтований готівковий потік та NPV - кумулятивний дисконтований готівковий потік на кінець року.

Заняття проходило у жвавій дискусійній атмосфері, студенти відповідали на запитання, доповнювали відповіді одне одного, допомагали у опрацюванні розрахунків, відчувалася командна робота як з викладачем, так і одне з одним. Особливий акцент було зроблено на комунікацію «студент-студент» та «викладач-студенти».

В результаті проведеного заняття всі студенти дійшли згоди у визначенні строку окупності інвестицій, Людмила Іванівна відповіла на всі поточні запитання та окреслила подальші перспективи виконання індивідуальних завдань в ЕНК.