Оприлюднено наукові результати досліджень професорсько-викладацького складу ФЕУ в країні ЄС

“Першими зламались, ті хто вірив,

що вже скоро все закінчиться.

Потім – ті, що вірили,

що це коли небудь закінчиться.

Вижили ті, хто сфокусувався на своїх справах,

без очікування того, що ще може статися”.

Віктор Франкл, австрійський психотерапевт,

філософ, письменник, колишній в’язень концтабору

Колектив Факультету економіки та управління має в своєму складі багато знаних науковців і практиків у сфері економіки й управління. В 2018 році склад факультету поповнився креативними, ідейними, здібними та працьовитими сестрами науковцями – Наталією та Катериною Краус. Працюючи 5 років поспіль на Факультеті, вони своєю публікаційною активністю демонструють високий рівень наукової підготовки та обізнаності в питаннях економіки, управління і фінансів, що також дозволяє утримувати і кафедрам, і Факультету гарні лідерські позиції в рейтингу “Лідер року”.

Квітень 2023 року для наших сестричок-науковців виявився в даному сенсі продуктивними та результативним. Професор кафедри фінансів Краус Наталія Миколаївна та доцент кафедри управління Краус Катерина Миколаївна, опублікували закордоном, іноземною мовою монографію на актуальну та цікаву тему, як науковцям, урядовцям, бізнесменам, так і студентам.

The nature of digital transformation. Energy of the economy. How to feel, understand and use it: Scientific monograph / Kraus Kateryna, Kraus Nataliia. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023. 280 p. ISBN: 978-9934-26-287-6 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-287-6

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади цифрової трансформації економіки, представлено авторське розуміння та зміст “енергії” економіки. В науковому виданні зроблено спробу дати відповіді на низку питань, зокрема: Чи наклала відбиток на сучасну економічну систему цифровізація? Яке “коріння” цифрової трансформації? Чи є сьогоднішній цифровий розвиток “енергією” національної економіки? Чи сприяє цифрова екосистема становленню Індустрії 5.0? Чи на часі практична реалізація інструментів кібербезпеки? Яка роль в сучасній економічній системі відводиться цифровим підприємствам в умовах віртуальної та доповненої реальності? Який цифровий контент зеленого бізнесу? Які взаємозв’язки простежуються в цифровому кубічному просторі? Чи акумулюється “енергія” економіки за рахунок синергетичних ефектів мережевих зв’язків?

Автори пропонують відповіді на ці та інші запитання, усвідомлюючи, що вони не є остаточними. Монографія презентує важливу інсайдерську інформацію про стан речей, даючи можливість читачеві зробити свої висновки і включитись в обговорення цієї вкрай актуальної теми. Зокрема, в науковій праці розглянуто концептуальні аспекти дослідження закономірностей цифрової трансформації, її природи. До того ж автори вважають, що цифрове підприємництво і Індустрія 5.0, які можливі за умов ефективної роботи інститутів узгодження й довіри, є одними з вкрай важливих інститутів цифрового розвитку Україні в результаті інституціонально-структурних змін та модернізації. Думка авторів: для глибокої цифровізації економіки та становлення Індустрії Х.0 України потрібне об’єктивне бачення ситуації, якісні інститути, грамотні і виважені економічні кроки, продумані активні дії як урядовців й економістів-науковців, так і підприємців малого, середнього і великого бізнесу, та поза всяким сумнівом врахування світового досвіду цифровізації постіндустріальних країн.

Завдання, яке ставили перед собою автори даного наукового видання – це висвітлення питань цифрової трансформації та осмислення джерел нелінійної інноваційної-цифрової сили економіки. Разом з тим, автори зробили спробу представити роль цифри для підприємницької діяльності, вказали на значення її для функціонування цифрової держави загалом та становлення українського цифрового підприємництва, зокрема.

Ознайомитися з монографією можна сайті видавництва, перейшовши за посиланням http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/309. З паперовим варіантом можна попрацювати в Читальному залі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Монографія розрахована на науковців, підприємців, державних службовців і всіх, хто цікавиться цифрою, цифровою трансформацією економіки та роботою цифрового підприємства в екосистемі.

Бажаємо дослідникам, науковцям та студентам цікавої пізнавальної роботи в ході ознайомлення з науковою працею!