Активізація роботи в Центрі компетенцій цифрових фінансів та е-бізнесу

В рамках роботи Центру цифрових фінансів та е-бізнесу (кафедра фінансів ФЕУ, в особі керівника центру д.е.н., проф. Краус Н.М.) 4 травня 2023 року зі студентами 5 курсу спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (другого освітнього рівня “магістр”) відбулася зустріч, що присвячена аналізу виконання державного та місцевого бюджетів 2022 року та 3 місяців 2023 року.

Аналіз показників засвідчив наступні факти: найбільше коштів з державного та місцевих бюджетів витрачається на ЗСУ, пенсії та обслуговування боргу; в галузевому розрізі найбільшим є обсяг видатків на оборону, слідом за ним соціальне забезпечення та загальнодержавні функції. Житлово-комунальне господарство в повній мірі забезпечується за рахунок власних коштів місцевих бюджетів. Найбільшим напрямом фінансування з місцевих бюджетів залишається освіта, як делеговане повноваження. В структурі надходжень місцевих бюджетів за січень-вересень 2022 року найбільшу питому вагу займав податок з доходів фізичних осіб. В структурі доходів загального фонду без трансфертів ПДФО складає – 67,6%. В структурі загального та спеціального фондів (із трансфертами) ПДФО складає 47,0%. Наступним вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів стали субвенції з державного бюджету – 21,3% (85,3 млрд грн). В рамках зустрічі студентам було запропоновано прослухати думку Віктора Галасюка, Президента Української асоціації Римського клубу, члена наглядової ради КМЕФ, професора ІПСА КПІ, д.е.н.. Під час зустрічі між студентами розвивалися жваві дискусії в частині структури державного бюджету, де левову частку займають гранти (дарунки) – 320,1 млрд грн (25,6%), а значні надходження забезпечили інші власні надходження бюджетних установ – 108,4 млрд грн (8,7%).

Дякуємо всім студентам, які долучились до роботи Центру компетенцій та до нових зустрічей!