Результати науково-дослідної роботи магістрів спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” в Центрі компетенцій цифрових фінансів та е-бізнесу

В рамках роботи Центру цифрових фінансів та е-бізнесу (кафедра фінансів ФЕУ) 25 квітня 2023 року студенти 5 курсу спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (другого освітнього рівня “магістр”), гідно представили свої наукові здобутки на ХLVІ Міжнародній науковій студентській конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті». Конференція проводилася на базі ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки та торгівлі”, за ініціативи викладачів кафедри Фінансів.

В ході підготовки студентів до міжнародної конференції, професор кафедри фінансів Краус Наталія Миколаївна, надавала магістрантам консультативну підтримку, з метою як найкращої презентації їхніх власних наукових доробок. Результатом плідної та кропіткої роботи стали отримані Сертифікати та публікація тез доповідей наших студентів-фінансистів.

Вітаємо магістрантів!