Робоча зустріч з бакалаврами з питань якісного написання бакалаврських робіт з дотриманням вимог академічної доброчесності!

Студенти 4 курсу (першого освітнього рівня “бакалавр”) спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” успішно пройшли відкритий передзахист перед членами кафедри фінансів, що відбувся 12 травня 2023 року. За підсумками передзахисту, професорсько-викладацький склад кафедри відзначив набуття, на даному етапі навчання, студентами навичок та вмінь з питань надання якісної оцінки управління фінансово-економічною діяльністю підприємств, компаній та банківських установ. Зустріч відзначалась активною дискусією між викладачами та студентами в частині оформлення бакалаврських робіт.