3-х денний Бліц-курс “Фінансово-економічне просвітництво” до Дня науки

Знання й просвітність – це… золоті ключі, котрими ми

одчинимо світлий рай для нашого краю…

Іван Нечуй-Левицький

(український письменник, етнограф,

фольклорист, педагог)

До Дня науки кафедрою фінансів було проведено з 15 по 17 травня 2023 року 3-х денний Бліц-курс “Фінансово-економічне просвітництво” рамках роботи Центру цифрових фінансів та е-бізнесу (керівник центру д.е.н., проф. Краус Н.М.). Долучитись до курсу могли всі охочі, так як захід проводився дистанційно в meet.google.com.

15.05.2023 р. Частина 1. Тема: “Економічне вчення А. Сміта. Цінні поради з минулого”;

16.05.2023 р. Частина 2. Тема: “Теоретична система Дж. М. Кейнса. Кризи сьогодні – шляхи вирішення з минулого”;

17.05.2023 р. Частина 3. Тема: “Інституціоналізм та його еволюція”.

На 3-х денному Бліц-курсі учасники мали зможу відкрити для себе деякі “таємниці” методології вчення А. Сміта, що ґрунтується на концепції економічного лібералізму; правила оподаткування за А. Смітом. Було представлено порівняльну характеристику поглядів неокласиків і Дж.М. Кейнса та розкрито зміст теорії ефективного попиту й макроекономічної моделі управління попитом. Модератором зустрічі було зазначено, що обсяг інвестицій Дж.М. Кейнс вважав головним детермінантом ефективного попиту, а також головним чинником зайнятості та національного доходу. Слухачам зустрічі було зроблено спробу розкрити зміст трьох основних шкіл інституціоналізму, а саме:

  • індустріально-соціологічна школа (продовжує технологічні традиції, закладені ще Т. Вебленом і представлена  Г. Мюрдалем, А. Льюїсом,  Дж. Ґелбрейтом, Е. Тоффлером, Д. Беллом та  частково Ф. Перру та А. Сеном.  У центрі уваги цього напряму – проблеми переходу до постіндустріальної стадії розвитку, та­кож проблеми слаборозвинутих держав, пов’язані з незавершеною індустріальною модернізацією);
  • школа суспільного вибору (продовжує правничу традицію, закладену Дж. Коммонсом, і представлена Дж. Бьюкененом і Г. Таллоком, а також Р. Коузом. У центрі уваги – проблеми полі­тичного вибору і його впливу на економіку, дослідження трансакційних витрат і зовнішніх ефектів – екстерналій);
  • кон’юнктурна школа (бере свій початок від В. Мітчелла і представлена Нобелівськими лауреатами С. Кузнєцом, Дж. Мідом, Т. Шульцем, Дж. Тобіном, Ф. Модільяні та Р. Солоу, а також Б. Оліним. У центрі уваги стоять проблеми міжнародної торгівлі й конкурентних переваг, руху капіталів, циклів економічної кон'юнктури, забезпечення стійкого економічного зростання).

Колектив кафедри фінансів Дякує всім учасникам, хто долучився до Бліц-курсу та запрошує на ІІ Бліц-курс “Фінансово-економічне просвітництво”, що проходитиме у першій декаді жовтня 2023 року!