Лекції зарубіжних вчених про підприємницькі екосистеми від Ukraine Global Faculty у освітньому процесі підготовки фахівців з муніципальної економіки

Здобувачі ОП «Економіка міста. Урбаністика» при вивченні навчальної дисципліни «Start-up підприємництво» (викладач: д.е.н., професор Ушенко Н.В.) активно долучаються до лекцій Ukraine Global Faculty, що дозволяє доповнювати знання сучасними акцентами з питань підприємницького управління у глобальному світі від зарубіжних спікерів, удосконалювати англомовну підготовку.

9 березня 2023 року відбулася лекція на тему «Створення підприємницьких екосистем» від RICK RASMUSSEN - наукового співробітника галузі Центру підприємництва та технологій Sutardja, викладача інженерного коледжу Каліфорнійського університету в Берклі.

Лектор надав актуальну інформацію про важливу роль підприємницьких екосистем у інноваційному розвитку та акцентовано увагу на тих уроках їх формування та розвитку міцності, які можна застосувати до локальних, регіональних та національних мереж.

Актуальний зміст лекції, акценти розгляду теми у розрізі локальних підприємницьких екосистем, які надалі продовжилися через обговорення  фахових питань, які знаходяться у предметній сфері розвитку здобувачів  ОП «Економіка міста. Урбаністика» створюють належне середовище для професійного розвитку майбутніх професіоналів з муніципальної економіки.  Дякуємо за можливість долучитися  до нових знань і уявлення про глобальний світ бізнесу, підтверджені отриманими сертифікатами слухачів лекції! Далі буде!

КУБГ, Київський університет імені Бориса Грінченка, лекція,  Ukraine Global Faculty , ФЕУ, факультет економіки та управління.