Стартап-проєкти з вибіркової дисципліни «Startup-підприємництво» – орієнтація здобувачів на розвиток підприємницьких навичок та креативності

Запит здобувачів на розвиток підприємницьких навичок та креативності реалізовується в рамках реалізації вибіркової навчальної дисципліни «Startup-підприємництво» (викладач: д.е.н., професор Ушенко Н.В.) Її змістовними модулями є:

  • Start-up підприємництво: започаткування
  • Формування бізнес-моделі та розробка бізнес-плану у start-up підприємництві
  • Ресурсне забезпечення start-up підприємництва
  • Програми підтримки розвитку start-up підприємництва

Контрольні точки-індикатори  практико-орієнтованого навчального курсу є натхненними для студентів, бо дозволяють презентувати системні напрацювання команд по кожному етапу розробки стартапу, при цьому одночасно виступити керівниками проєктів, експертами, потенційними споживачами та інвесторами. Створений нетворкінг надихає на спільне продукування та допрацювання бізнес-ідеї стартапу. Для студентів ОП «Економіка міста. Урбаністика» важливий фокус стартапів – це різноманітні проєкти для міського розвитку, спрямовані на суспільні та індивідуальні блага з метою  сприяння розвитку міст у напрямку комфортності  для проживання людей.