Участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»

Інтернаціоналізація у вищій освіті актуалізується у трансформаційний період інтеграції вітчизняної освітньої системи у глобалізовану світі. Зрозуміти сенс, сучасні мотиви та пріоритети глобального розвитку країн та їх освітніх систем дозволяють стажування на інноваційні тематики та формати їх проведення.

Професор кафедри міжнародної економіки Ушенко Наталя прийняла участь в міжнародному науково-педагогічному стажуванні «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща-Україна), яке проводилося Фундацією «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна) з 22 квітня 2023 року по 28 травня 2023 року.

Стажування проходило за підтримки Фундації «Зустріч» (Польща), метою якого є ознайомлення із європейськими підходами щодо питання проєктного менеджменту, формування практичних навичок розробки власних освітніх проєктів, а також підвищення кваліфікації освітян та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею.

Колаборації та дискусії у творчому колі колег-інноваторів дозволили представити на захист проєкт на тему «Забезпечення якості вищої освіти в Україні в умовах європейської інтеграції». Проєкт націлено на підвищення якості вищої освіти в Україні, покращення обізнаності науково-викладацької спільноти щодо інструментарію імплементації в освітню діяльність кращих європейських практик забезпечення якості освіти, що є пріоритетом освітньої політики європейських країн і глобальною ціллю сталого розвитку.

Реалізація заходів, що передбачено проєктом сприятиме підготовці конкурентоспроможних фахівців для задоволення потреб економіки,  зростанню довіри громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти, інтеграції вищої освіти до європейського освітнього простору.

У ближній перспективі кожного учасника  – впровадження інноваційних підходів у своєму ЗВО задля прогресу як приклад поєднання науки і  практики.

Розвиваємося та розвиваємо разом!

КУБГ, Київський університет імені Бориса Грінченка, науково-педагогічне стажування, ФЕУ, факультет економіки та управління.

КУБГ, Київський університет імені Бориса Грінченка, науково-педагогічне стажування, ФЕУ, факультет економіки та управління.