Інформаційний потік в роботі сучасного менеджера. Ефективність передачі інформації перевірили студенти спеціальності Менеджмент групи МОб-1-23-4.0д

26 вересня 2023 року в рамках семінарського заняття з навчальної дисципліни “Університетські студії. Вступ до спеціальності” під керівництвом Катерини Миколаївни Краус, студенти I-го курсу спеціальності 073 Менеджмент (гр. МОб-1-23-4.0д) взяли участь у перевірці швидкості та ефективності передачі інформації між управлінськими ланками в організації. Розділившись на три команди, студенти виконали два завдання – одне, використовуючи усну форму передачі інформації, інше – з використанням письмової форми передачі даних. В ході виконання завдань студенти продемонстрували свої здібності командної роботи, увагу до деталей, вміння слухати та чути членів своєї команди, швидко приймати рішення та адаптуватися до зовнішніх умов.

КУБГ, Київський університет імені Бориса Грінченка,  ФЕУ, факультет економіки та управління.