Обговорення змін до ОПП "Економіка міста. Урбаністика" на Раді випускників

9 травня 2023 р. 16:00 на Факультеті економіки та управління відбулось чергове засідання Ради випускників. Одним з питань порядку денного було обговорення подальшого удосконалення/оновлення освітньої програми «Економіка міста. Урбаністика» першого бакалаврського рівня вищої освіти. Доповідачем виступила гарант програми, доцент кафедри міжнародної економіки Юлія Миколаївна Жукова.

Жукова Ю.М. ознайомила присутніх з історією програми, її структурою та складовими. Обґрунтувала підстави та завдання, які виникли в сучасних умовах і які мають бути відображені у підготовці здобувачів. Також було озвучено результати самоаналізу ОПП науково-педагогічними працівниками випускової кафедри.

Члени Ради випускників Вікторія Кучеровська, Олександр Пошелюжний та Олексій Бузюк внесли власні пропозиції щодо вдосконалення ОПП, які будуть винесені на розгляд здобувачів освіти у складі запитань щосеместрового та цільового анкетування.

33