Обговорення змін до ОПП "Економіка міста. Урбаністика" на Раді роботодавців

11 травня 2023 р. 15:00 на Факультеті економіки та управління відбулось засідання Ради роботодавців. Одним з питань порядку денного було обговорення подальшого удосконалення/оновлення освітньої програми «Економіка міста. Урбаністика» першого бакалаврського рівня вищої освіти.

Гарант ОПП доцент кафедри міжнародної економіки Жукова Ю.М. ознайомила присутніх з особливостями програми, її завданнями, структурою та освітніми компонентами. На розгляд Раді роботодавців було винесено питання щодо необхідності введення у дисципліни Економіки міста модулів, які б враховували особливості функціонування міського господарства в умовах війни та повоєнне відродження міст України.

Голова Ради роботодавців Євгеній Бобров вніс пропозицію щодо складу вибіркових освітніх компонент, які пропонуються кафедрою міжнародної економіки.

Відбулась дискусія і щодо форм та структури проведення виробничої практики здобувачів на 4 курсі, у якій взяли участь Євгеній Бобров та Ольга Катющенко.

Всі пропозиції будуть винесені на розгляд здобувачів освіти за програмою при проведенні анкетування.