Підписання Декларації про академічну доброчесність студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються на освітній програмі «Фінанси і кредит»

04 жовтня 2023 року відбулося підписання Декларації про дотримання академічної доброчесності студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються на освітній програмі «Фінанси і кредит». Студенти були ознайомлені із засадами дотримання норм академічної доброчесності під час навчання, про зобов’язання та усвідомлення відповідальності за порушення етичних принципів.

Декларація про академічну доброчесність є частиною Кодексу корпоративної культури Університету. Підписання студентами Декларації про академічну доброчесність є наступним важливим кроком для утвердження високих етичних норм та справою честі кожного грінченківця.