Семінар зі здобувачами вищої освіти 1 курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» 2 (магістерського) рівня вищої освіти на тему: «Формування культури академічної доброчесності у здобувачів освіти у КУБГ

30 вересня 2023 р. відбувся семінар зі здобувачами вищої освіти 1 курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» 2 (магістерського) рівня вищої освіти на тему: «Формування культури академічної доброчесності у здобувачів освіти у Київському університеті імені Бориса Грінченка». Професор кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор Лойко Валерія Вікторівна обговорила з майбутніми магістрами положення нормативно-правових актів України, у яких регламентовані норми дотримання академічної доброчесності, зокрема статтю 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту». Ознайомились з текстом нормативних документів нашого університету, зокрема «Положенням про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка» та «Положенням про організацію освітнього процесу». Обговорили з майбутніми магістрами можливі ситуації прояву академічної недоброчесності, види плагіату. Розглянули як працюють системи, що виявляють текстові збіги. В університеті перевірка всіх робіт здобувачів вищої освіти здійснюється за допомогою систем Unicheck та Strike Plagiarism. Розглянули різницю у способі визначення текстових збігів за цими системами. Обговорили види відповідальності, до яких можуть бути притягнені здобувачі вищої освіти за порушення академічної доброчесності. Заповнили Декларації про академічну доброчесність.30 вересня 2023 р. відбувся семінар зі здобувачами вищої освіти 1 курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» 2 (магістерського) рівня вищої освіти на тему: «Формування культури академічної доброчесності у здобувачів освіти у Київському університеті імені Бориса Грінченка». Професор кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор Лойко Валерія Вікторівна обговорила з майбутніми магістрами положення нормативно-правових актів України, у яких регламентовані норми дотримання академічної доброчесності, зокрема статтю 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту». Ознайомились з текстом нормативних документів нашого університету, зокрема «Положенням про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка» та «Положенням про організацію освітнього процесу». Обговорили з майбутніми магістрами можливі ситуації прояву академічної недоброчесності, види плагіату. Розглянули як працюють системи, що виявляють текстові збіги. В університеті перевірка всіх робіт здобувачів вищої освіти здійснюється за допомогою систем Unicheck та Strike Plagiarism. Розглянули різницю у способі визначення текстових збігів за цими системами. Обговорили види відповідальності, до яких можуть бути притягнені здобувачі вищої освіти за порушення академічної доброчесності. Заповнили Декларації про академічну доброчесність.

Бажаємо нашим майбутнім магістрам успіхів в освітньому процесі та у науковій роботі.

Разом до перемоги!