Семінар з аспірантами 1 курсу на тему: «Формування культури академічної доброчесності у аспірантів у Київському університеті імені Бориса Грінченка»

4 жовтня 2023 р. відбувся семінар з аспірантами 1 курсу на тему: «Формування культури академічної доброчесності у аспірантів у Київському університеті імені Бориса Грінченка». Гарант ОНП «Економіка» доктор економічних наук, професор Лойко Валерія Вікторівна обговорила з аспірантами положення нормативно-правових актів України, у яких регламентовані положення щодо академічної доброчесності, зокрема статтю 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту». Ознайомились з текстом нормативних документів нашого університету, зокрема «Положенням про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка» та «Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті Грінченка». Аспіранти дискутували з приводу можливих випадків прояву академічної недоброчесності у наукових роботах, видів плагіату та норм академічної відповідальності, до якої можуть бути притягнені здобувачі вищої освіти за порушення академічної доброчесності. Розглянули можливості систем перевірки на плагіат текстів робіт, які використовуються у Київському університеті імені Бориса Грінченка, зокрема антиплагіатних систем Unicheck та Strike Plagiarism.
Бажаємо нашим аспірантам плідної праці і успіхів у науковій роботі.
Разом до перемоги!