Вибори активу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Факультету економіки та управління

Конференція

студентів, аспірантів і молодих вчених

(делегатів Наукового товариства)

Факультету економіки та управління

Дата проведення: 11 жовтня 2023 р.

Час проведення: 15.00

Платформа проведення: Google Meet

https://meet.google.com/oqo-ivpw-kik

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Презентації кандидатів на виборні посади голови, заступника голови Наукового товариства Факультету економіки та управління:
  2. Лемешко Вікторії Віталіївни, студентки 5 курсу (другого (магістерського рівня), групи ДУм-1-23-1.4з, спеціальності «281 Публічне управління та адміністрування».
  3. Александрова Богдана Володимировича, аспіранта 1 курсу, спеціальності «051 Економіка»;
  4. Про обрання членів лічильної комісії.
  5. Про обрання таємним голосуванням (простою більшістю) голови, заступника голови Наукового товариства Факультету економіки та управління.
  6. Про призначення секретаря Наукового товариства за поданням обраного голови Наукового товариства.