Обговорення глобальних проблем з Резніковою Наталією

В рамках вивчення освітнього компонента «Глобальна економіка» 14 жовтня 2023 року відбулася зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» із стейхолдером доктором економічних наук, професоркою, професоркою кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин НН Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка РЕЗНІКОВОЮ НАТАЛЕЮ.

Говорили про глобальні проблеми сучасного світу, зокрема, про: глобальну демографічну проблему (депопуляція, високий рівень природного приросту, низька тривалість життя; міграційні потоки; біженці); загострення продовольчої проблеми; глобальну сировинну проблему, спричинену вичерпністю сировинних та енергетичних ресурсів; зростання рівня агресії у світі на фоні високого рівня мілітаризації держав; проблему диспропорцій соціально-економічного розвитку реґіонів та держав тощо.

Захід пройшов у дружній робочій обстановці. Здобувачі освіти приймали активну участь у дискусіях та обговоренні найболючіших глобальних проблем сучасності. 

Дякуємо Резніковій Наталії за змістовну доповідь, цікаві практичні кейси та обґрунтовані відповіді і розширені пояснення на питання наших майбутніх економістів-міжнародників!