Майстер-клас «Трансформація компанії за Адізесом: кейси та приклади» від OTA Group

25 жовтня 2023 року доцент кафедри управління, Акіліна О.В., відвідала майстер-клас «Трансформація компанії за Адізесом: кейси та приклади» від OTA Group. OTA Group – це міжнародна консалтингова компанія, ціллю якої є покращення організаційної культури, систематизація управлінських процесів та трансформація компаній загалом.

Це був динамічний та інформаційно насичений майстер-клас, який посилив професійні навички щодо управління змінами, заставив переглянути власне бачення корпоративної культури та ранжування її компонентів, зокрема щодо пріоритетності побудови ефективної системи управління над формальним оголошенням та закріпленням в організаційних документах системи корпоративних цінностей. Новою була інформація про такий інструмент управління змінами як «кольорова структура». Й звичайно дуже цікавими були кейси та приклади щодо управління трансформаційними процесами в компаніях.

Майстер-клас наштовхнув на багато думок щодо удосконалення викладання дисципліни «Управління змінами» на ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» другого (магістерського) рівня.