Обговорення проєкту ОПП «Маркетинг та діджитал-комунікації» ОС «Бакалавр» на ЗасіданнІ Ради випускників Факультету економіки та управління

26 жовтня 2023 року відбулося засідання Ради випускників факультету економіки та управління за участю кафедри міжнародної економіки, яка представила до обговорення проєкт освітньо-професійної програми «Маркетинг та діджитал-комунікації» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 075 Маркетинг.

Проєкт представляла доцент кафедри міжнародної економіки Іващенко Оксана, яка підкреслила відповідність ОПП Стандарту вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 р. № 1343. Доповідачка під час презентації проєкту ОПП зосередила увагу на унікальності, меті та особливості освітньо-професійної програми, формуванні додаткових спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання ОПП, основних її складових, переліку обов’язкових та вибіркових освітніх компонент. Звернула увагу на те, що програма орієнтована на професійну та практичну підготовку фахівців у сфері маркетингу, знання та навички яких мають відповідати вимогам сучасності.

По завершенню представлення проєкту ОПП «Маркетинг та діджитал-комунікації», члени Ради випускників факультету економіки та управління, ділячись враженнями про актуальність освітньої-програми, висловили думки, побажання і пропозиції щодо змістовної частини освітньо-професійної програми та навчального плану.

Колектив кафедри міжнародної економіки вдячний Раді випускників факультету та управління за надану можливість представити проєкт освітньо-професійної програми «Маркетинг та діджитал-комунікації» до обговорення та за надані слушні рекомендації та пропозиції щодо покращення змісту основних структурних елементів ОПП.