ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»!

Практико-орієнтоване навчання спрямоване на формування практичних умінь і навичок студентів, забезпечення зв’язку між теоретичними знаннями та реальною професійною діяльністю фінансиста-аналітика, аудитора. Тож очевидним є факт систематичного проходження практики студентами 4 курсу (освітнього рівня бакалавр) спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» відповідно до ОПП. Наразі студенти продовжують набувати нових професійних компетенцій проходячи практику в державних установах. Краус Наталія Миколаївна, професор кафедри фінансів, як керівник практики від Університету, разом з керівниками практик від баз практик, проконсультували студентів про умови проходження виробничої практики в умовах воєнного стану і мотивували на роботу.

Протягом наступних 2 тижнів студенти будуть засвоювати практичні навички в бухгалтеріях та фінансово-економічних відділах баз практик. Метою практики є формування у студентів професійних компетенцій, набуття практичного досвіду роботи фінансиста. Бажаємо студентам успіхів!