Засідання Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених від 21 листопада 2023 р.

21 листопада 2023 р. відбулося засідання Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених. Голова Наукового товариства В.В. Лемешко звітувала щодо участі студентів та аспірантів ФЕУ у наукових заходах, що відбулися в вересні-листопаді 2023 р. Висловила щиру подяку за активну участь у наукових заходах студентам I курсу спеціальності «Менеджмент», а також магістрантам V курсу спеціальності «Державне управління».

У здійсненому анонсі наукових заходів В.В. Лемешко особливу увагу приділила запланованим всеукраїнським конференціям, організаторами яких є кафедра міжнародної економіки та кафедра фінансів ФЕУ.

У обговоренні третього питання Порядку денного засідання активну участь взяла О.П. Семенішина (магістрант спеціальності «Державне управління»), яка висловила низку пропозицій щодо активізації участі студентів, аспірантів та молодих вчених ФЕУ у наукових заходах. 

Заступник декана з наукової роботи, д.н.держ.упр., доцент К.А. Рябець під час засідання Наукового товариства провела семінар на тему: «Різновиди плагіату та його профілактика в академічному середовищі». Члени Наукового товариства мали можливість отримати знання щодо поняття плагіату та його видів; дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти; профілактики плагіату в академічному середовищі; відповідальності здобувачів вищої освіти за порушення академічної доброчесності; досвіду боротьби США з плагіатом.