Участь у міжнародному круглому столі- дуальна інтернаціоналізація освітньо-наукового середовища кафедри міжнародної економіки

17 листопада 2023 року викладачі та студенти кафедри міжнародної економіки Університету Грінченка прийняли участь у міжнародному круглому столі «Обліково-фінансовий механізму у системі менеджменту», ініціаторами та організаторами якого стали заклади вищої освіти:  з польської сторони - Akademia Nauk Stosowanych (Poznań, Polska) та з української сторони - ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний  інститут». Проведення заходу підтримали 22 українських ЗВО та 5 зарубіжних партнерів:

 • Асоціації кавказьких університетів (м. Стамбул, Туреччина)
 • Педагогічного університету (Ханчжоу, Китай)
 • Бакинського університету бізнесу (Азербайджан)
 • Наукового центру інноваційних досліджень (Естонія)
 • страхової компанії SV Sparkasse (Німеччина)

З привітальною промовою до учасників наукового заходу звернулися Президент ВШТІП Академії прикладних наук Magdalena GÓRSKA та ректор ВШТІП Академії прикладних  наук Grzegorz KONIECZNY, які зосередили увагу на важливості українсько-польських відносин у сфері науки та освіти, які забезпечують дуальний розвиток.

Міжнародний круглий стіл модерували:

 • dr.n.e. Paulina KOLISNICHENKO – проректор з міжнародної роботи ВШТІП Академії прикладних наук (м. Познань, Україна)
 • д.е.н., професор Світлана СУДОМИР – завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, професорка кафедри економіки і менеджменту ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», (м. Бережани, Україна).

У пленарній частині заслухали наукові доповіді:

 • Юлія Ізаддін – Spezialist in Kapitalanlagen SV Sparkassenversicherung Holding AG – Особливості функціонування ринку страхових послуг в країнах ЄС (Німеччина)
 • д.е.н., професорка Марія ДИХА – професорка кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету – «Особливості розвитку фондового ринку України»
 • dr.n.e. Paulina KOLISNICHENKO – prorektor ds. współpracy międzynarodowej WSHIU Akademia Nauk Stosowanych (Poznań, Polska) – «Управління ліквідністю банківського сектору України у воєнний період»
 • к.е.н., доцентка Тамара ГУРЕНКО –доцентка кафедри обліку та оподаткування НУБіП УКРАЇНИ – «Обліково-аналітичний механізм в стратегічному розвитку соціально-економічних систем».

У обговоренні наукових викликів, поставлених спікерами, прийняли участь:

 • д.е.н., професор Іван БАЛАНЮК – завідувач кафедри обліку і оподаткування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • д.е.н., професор Микола ДЕНИСЕНКО – член-кореспондент Міжнародної академії інвестицій та економіки будівництва, академік Академії будівництва України та Української технологічної академії, професор кафедри менеджменту та підприємництва Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 • д.е.н., професор Вікторія НИКОНЧУК – завідувач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу Національного університету водного господарства та природокористування;
 • д.е.н., професор Світлана СУДОМИР – професор кафедри економіки і менеджменту ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;
 • д.е.н., професор Наталя УШЕНКО – пpoфecop кaфeдpи міжнародної eкoнoмiки Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • д.е.н., професор Діана ШЕЛЕНКО – пpoфecop кaфeдpи тeopeтичнoї i пpиклaднoї eкoнoмiки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • д.е.н., професор Алла ЧИКУРКОВА – завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування ЗВО «Подільський державний університет».

Обговорення участі зі здобувачами магістратури освітньої програми «Міжнародна економіка» Університету Грінченка, які взяли участь у заході, продемонстрували, що крім наукових аспектів економічної науки для них була корисною інформація про можливості академічної мобільності у зарубіжних та вітчизняних закладів вищої освіти, очікування роботодавців щодо затребуваних компетентностей та навичок від молоді, прогресивні інструменти ведення бізнесу на міжнародних ринках. Прагнення до інтернаціоналізації у освітньо-науковому середовищі – це спільне прагнення до перспективної продуктивності у діяльності викладачів та студентів кафедри міжнародної економіки, де ми розвиваємо себе та світ.