Презентація-захист проєктів майбутнього бізнесу

Бізнес-ідеї для майбутнього бізнесу, започатковані студентами ОП «Реклама та зв’язки з громадськістю» спеціальності «Журналістика» на перших заняттях навчальної дисципліни «Основи бізнес-процесів» (викладач - д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки Ушенко Наталя), отримали своє органічне вдосконалення у командах та підготовлені до захисту.

Студентські команди групи РЗГб-1-22-4.0д презентували бізнес-моделі майбутнього бізнесу, які натхненні реалізовувати, а саме завершений вигляд отримали наступні проєкти:

  • Адаптивний одяг «Phoenix»,
  • Магазин «Від бабусі» (проєкт започаткування соціального підприємства),
  • Дизайн інтер’єру,
  • Молодіжний додаток.

Ємний час на занятті відводилось для експертизи презентованих бізнес-проєктів, що  стало додатковою мотивацією для розробників та учасників,  бо ролі були змінні і у такій трансформації закладено виклик, який ми партнерськи пройшли. Здобувачі продемонстрували фаховий та творчий підходи, націленість на ділову досконалість, прагнення до прояву підприємницьких навичок у креативній індустрії. Саме цей прикладний аспект ставився ціллю змістовного модуля «Підприємницька діяльність». Очевидна націленість студентів на фаховий розвиток, що додає наставникам впевненості у майбутніх досягненнях студентів ОП «Реклама та зв’язки з громадськістю»  у цій сфері.