Практикум з медіації оволодіння поведінковим інструментом ділової якості муніципальних систем

6 листопада 2023 року було проведено практичне заняття з навчальної дисципліни «Поведінкова економіка» на тему «Поведінкові підходи вирішення конфліктів в муніципальній системі». Змістовне наповнення практикуму було спрямоване на оволодіння навичками застосування медіаційних практик та відповідно культури у професійній сфері, що надзвичайно важливо у підготовці майбутніх фахівців ОП «Економіка міста. Урбаністика» спеціальності «Економіка».

Заняття проводила професор кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук Ушенко Наталя, сертифікований медіатор (сертифікат International Mediation Campus №018), керівник Центру розвитку компетентностей з соціальної економіки та поведінкових моделей бізнесу.

Акценти заняття огляду теоретичних основ полягали у визначенні ознак «муніципальної людини», інструментах поведінкової економіки в системі людиноцентрованого розвитку міста, ролі емоційного інтелекту у професійній діяльності. Широта застосування медіації в якості інструментів врегулювання спорів у зарубіжних практиках зумовлює увагу до його потенціалу у Україні. Специфіка застосування медіації на публічній службі в муніципальних установах зумовила, що студенти розкрили нормативно-правове регулювання у сфері вирішення конфліктів на публічній службі, типології потенційних конфліктів на публічній службі та методи їх альтернативного вирішення трудових спорів через дисциплінарне провадження, організаційну медіацію, діяльність омбудсмена.

Формат практикуму дозволив апробувати зі здобувачами проведення медіації на прикладі кейсів із практики муніципальних установ із застосуванням методу симуляцій. «Медіатори» і «сторони конфліктів» прагнули оволодіти медіаційними техніками та інструментами, вчилися застосовувати поведінкові підходи у веденні медіаційних переговорів. Не надто просто було учасникам проявити мистецтво комунікацій у потрібному форматі медіації, оперативно підбирати вдалі техніки та запитання для виявлення істинних потреб конфліктуючих сторін, дотримуватися етики медіатора щодо забезпечення рівності прав сторін, незалежності, неупередженості  та нейтральності медіатора. Але у наших навчальних симуляціях все вдалося, а перший кроку – самий важливий, бо впевненість у своїх силах уже є. Впевнена, що випускники Університету Грінченка з економіки міста та урбаністики зможуть поширювати культуру медіації у муніципальних системах задля їх розвитку.