Адаптований курс неформальної освіти з формування підприємницьких навичок апробували здобувачі ОП Реклама і зв’язки з громадськістю»

Здобувачі 2 курсу ОП «Реклама і зв’язки з громадськістю» спеціальності «журналістика» в рамках вивчення навчального курсу «Основи бізнес-процесів» апробували адаптований курс неформальної освіти «Створення та розвиток IT-продуктів», який розроблений Genesis та адаптований під мету вказаного навчальної дисципліни в Університеті Грінченка д.е.н., професором кафедри міжнародної економіки Ушенко Н.В. Такий достатньо новітній підхід дозволяє інтегрувати у навчальний процес адаптовані навчальні частини та урізноманітнити освітню діяльність здобувачів в рамках формування запланованих компетентностей та практичних результатів навчання.   

Запропонований до засвоєння навчальний елемент спрямований на оволодіння знаннями про принципи, закономірності, методи, технології та функції управлінської діяльності в інформаційній сфері, зокрема через цифровізацію бізнес-процесів, та оволодіння вміннями визначати структурні елементи бізнес-середовища та їх характеристики, приймати  управлінські рішення, забезпечувати організаційну ефективність та результативний самоменеджмент.

Врахування у побудові курсі  вікових особливостей форми подання та сприйняття навчальної інформації з розробки стартапів, орієнтованість та розширення цифровізації у бізнес-процесах та комерціалізації ІТ-продуктів, відеоконтент із рекомендаціями практиків, що у сукупності із опрацюванням тестових перевірочних завдань дозволяють досягти і перевірити якість засвоєння матеріалу.   

Здобувачі отримали сертифікати та підтвердили рівень набуття відповідних компетентностей, що загалом мають міждисциплінарний характер – підприємництво та менеджмент.

Відгуки здобувачів засвідчують позитивне враження від застосування запропонованого навчального елементу, яке пріоритетно забезпечується логікою побудови курсу, використанням елементів гейміфікації, комбінацієї та швидкою зміною форм подання матеріалу, що загалом дозволяє  сприймати складне простим та надзвичайно цікавим.