Засідання Ради випускників

29 травня 2024 року на Факультеті економіки та управління відбулося засідання Ради випускників, яке розпочалося з відкриття засідання та затвердження порядку денного. Основними питаннями порядку денного були обговорення та затвердження змін до освітньо-професійних програм (ОПП) різних рівнів та напрямків, а саме:

"Менеджмент організацій та адміністрування" другого (магістерського) рівня освіти;

ОПП "Фінанси і Кредит" першого рівня освіти, ООП "Фінанси і Кредит" другого рівня освіти;

ОПП "Державне управління" другого (магістерського) рівня освіти;

 ОПП "Управління закладом освіти (за рівнями)" другого (магістерського) рівня освіти;

ОПП "Менеджмент організацій" першого (бакалаврського) рівня освіти;

ОНП "Економіка".

Запропоновані гарантами програм зміни були ретельно обговорені випускниками, що надало можливість вдосконалити освій процес та сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців, які зможуть ефективно відповідати на сучасні виклики та потреби ринку праці.