Адаптований курс неформальної освіти з формування навичок креативної економіки апробували здобувачі ОП Міжнародна економіка

У  рамках вивчення вибіркової освітньої компоненти «Креативна економіка» здобувачі другого (магістерського) рівня спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Міжнародна економіка» пройшли курси із неформальної освіти, зокрема: «Курс культура і креативність»; Курс із програми «креативна Європа».  

Вище названі курси адаптовані доцентом кафедри міжнародної економіки Юрченко О.А. під окремі теми навчальної дисципліни Креативна економіка Київського столичного університету імені Б. Грінченка.

Здобувачі вищої освіти отримали сертифікати та підтвердили рівень набуття відповідних компетентностей, що загалом мають міждисциплінарний характер із креативної економіки.

Відгуки здобувачів засвідчують позитивне враження від застосування запропонованого навчального елементу.