Заняття в Центрі Муніципальної економіки на тему «Процес урбанізації та нерівномірність розвитку міст»

26 березня 2024 р. відбулись заняття зі студентами 2 курсу спеціальності 051  Економіка в Центрі Муніципальної економіки в рамках вивчення дисципліни  «Основи економіки міста та урбаністики». Обговорювали питання світового  процесу урбанізації та нерівномірного розвитку міст. При обговоренні  приділяли увагу розвитку міст як соціально-економічних систем. 

Метою заняття був аналіз темпів процесу урбанізації, розвитку міст як  соціально-економічних систем, нерівномірності розвитку міст в різних  країнах світу. 

Глебець Кристина надала характеристику факторам внутрішнього  середовища, які впливають на місто, як соціально-економічну систему.  

Райковський Андрій розповів про методику формування спроможних  територіальних громад. 

Хрикіна Ольга охарактеризувала фактори зовнішнього середовища, які  впливають на місто, як соціально-економічну систему. 

Сенаторська Аліса розповіла про переваги та недоліки соціально-економічних  систем. 

Кокіза Андрій надав загальну характеристику соціально-економічних систем. 

Плюшко Денис розглянув вплив глобальної тенденції діджиталізації послуг та  швидкого отримання інформації на розвиток міста. 

Шкода Олександра розповіла про сучасний склад підсистем соціально економічної системи міста. 

Студенти активно брали участь в обговоренні питань. Кожен з них самостійно  обрав тему доповіді та підготував доповідь, яку супроводжував презентацією.  

У підсумку обговорювали питання урбанізації, нерівномірності розвитку міст,  перспектив розвитку міст України у період післявоєнного відродження.  

Щиро дякуємо нашим студентам за змістовні доповіді, за участь в обговоренні,  за наполегливість у підготовці до заняття.