Відбулось розширене засідння кафедри

12 червня 2024 року у змішаному форматі відбулось розширене засідання кафедри фінансів на Порядку денному якого було два важливих питання. 

Перше питання стосувалось обговорення проєктів освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Гаранти ОПП д.е.н., професор Рамський Андрій Юрійович та к.е.н., доцент кафедри Нечипоренко Аліна Володимирівна доповіли присутнім про зміни, що відбулись, розкрили змістовне наповнення запропонованих освітніх компонент та акцентували увагу на меті програм і їх особливостях. 

На запрошення кафедри, у обговоренні освітньо-професійних програм взяли участь д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія» Кужелєв Михайло Олександрович; д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, професор кафедри фінансів Університету Григорія Сковороди в Переяславі Мельник Віктор Миколайович; к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ЗВО «Національна академія статистики, обліку та аудиту» Богріновцева Людмила Миколаївна; Управляючий партнер консалтингової компанії «Діалог-Класик Едвайзорі», випускник кафедри Новіков Артем Вікторович; Голова Ради студентського самоврядування Факультету економіки та управління Будаш Дарина Павлівна.

Крім того, було одержано позитивну рецензію на ОПП від д.е.н., професора, академіка Академії економічних наук України, професора кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Щура Романа Івановича. 

За результатами обговорення членами кафедри фінансів одноголосно прийнято рішення врахувати пропозиції академічної спільноти, стейхолдерів, здобувачів вищої освіти і надалі продовжувати активну роботу щодо удосконалення освітніх програм та підвищення рівня підготовки фахівців фінансового профілю.

Висловлюємо щиру вдячність учасникам розширеного засідання кафедри фінансів за слушні рекомендації, приділений час та співпрацю. 

Друге питання Порядку денного засідання стосувалось затвердження наукової теми кафедри фінансів «Інституціонально-структурні зміни фінансово-економічного розвитку України» (термін виконання: 2024-2027 роки).

Керівник теми д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Житар Максим Олегович розкрив актуальність теми, мету дослідження, завдання та очікувані теоретичну та практичну значущість дослідження в розрізі кожного виконавця. Члени кафедри одноголосно затвердили запропоновану тему та рекомендували до подальшого представлення її на Вченій раді факультету та Університету.