Захист кваліфікаційних бакалаврських проєктів за ОПП «Менеджмент організацій»

З 18 по 20 червня 2024 року відбулася атестація групи МОб-1-20-1.4д відповідно до встановленого графіка та чинного навчального плану за спеціальністю 073 Менеджмент (освітня програма 073.00.01 Менеджмент організацій).

Склад екзаменаційної комісії:

  • Касич А.О. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та смарт інновацій Київського національного університету технологій та дизайну – голова ЕК;
  • Самолюк О.С. – представник роботодавця, Державна служба якості освіти;
  • Акіліна О.В. – гарант ОПП «Менеджмент організацій», кандидат економічних наук, доцент кафедри управління;
  • Юрченко Ю.Ю. – доктор економічних наук, доцент кафедри управління;
  • Яковенко І.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління;
  • Панченко А.Г. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління – секретар ЕК.

До атестації за спеціальністю 073 Менеджмент (освітня програма 073.00.01 Менеджмент організацій, денна форма навчання) було допущено 30 осіб. Усі 30 здобувачів вищої освіти з'явилися на захист кваліфікаційних бакалаврських проєктів.

Процедура атестації відповідала вимогам Міністерства освіти і науки України. Усі представлені кваліфікаційні бакалаврські проєкти виконані на належному рівні, відповідають державним вимогам. Списки використаної літератури свідчать про ґрунтовне вивчення теоретичної бази студентами. На високому рівні оцінено підготовлені студентами доповіді та презентації.

Екзаменаційна комісія відзначила високу якість деяких проєктів, зокрема:

  • Білецький О.О. з проєктом «Формування стратегії сталого розвитку організації на основі принципів ESG»;
  • Приймачек А.І. з проєктом «Механізм мотивації персоналу підприємства на засадах соціально-орієнтованого управління».

Ці проєкти мають практичну цінність для підприємств та організацій і можуть дати позитивний ефект у результаті впровадження запропонованих рекомендацій і пропозицій.

Вітаємо наших студентів з успішним захистом та бажаємо подальших професійних успіхів!