Євроінтеграційні та глобальні аспекти економічного розвитку України

      23 травня 2017 року на кафедрі фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася науково-практична конференція «ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ».

     Відкрила роботу конференції Михацька Алла Валеріанівна, декан Факультету інформаційних технологій та управління, кандидат педагогічних наук, також привітав учасників конференції Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та економіки, доктор економічних наук, доцент.

     Тематика конференції викликала чималий інтерес - свої наукові роботи представили близько п'ятдесяти науковців, викладачів, аспірантів та магістрів. З таких закладів: Київський університет імені Бориса Грінченка, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету, Національний інститут стратегічних досліджень, Одеський національний економічний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Університет державної фіскальної служби України, Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та ін.

   Мета конференції: визначити реальні шляхи вирішення проблем, що постають перед вітчизняною економікою в умовах євроінтеграції та глобалізації, використавши зарубіжний досвід.

      В роботі пленарного засідання взяли участь:

  • Артьомова Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу економічної теорії Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
  • Лойко Валерія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри національної економіки та фінансів Вищого навчального закладу "Університет економіки та права "КРОК";
  • Зеліско Інна Михайлівна, доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, професор кафедри фінансів та економіки, Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • Никифорук Олена Ігорівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу розвитку виробничої інфраструктури, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
  • Венгер Віталій Васильович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон’юктури ринку Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
  • Снігова Олена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу економічного зростання та структурних змін в економіці Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
  • Сосновська Ольга Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка

   За результатами роботи буде видано збірник матеріалів І Науково-практичної конференції «ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ».

Ми щиро дякуємо учасникам конференції та сподіваймося, що вона стане традиційною.