ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»

   8 вересня 2017 року згідно плану проекту «IRNet» (Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей), що реалізується за підтримки Сьомої рамкової програми (FP7) Європейської Комісії у межах програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange Scheme) у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету».

   Географія учасників конференції об’єднала схід і захід України, країни Європи та Азії, науковців і педагогів-практиків, фахівців у ІТ та тих, хто впроваджує їх надбання та плекає покоління успішних людей. У дискусійній панелі, присвяченій актуальним питанням розвитку відкритого освітнього середовища, взяли участь представники провідних вишів Іспанії, Португалії, Польщі, Словаччини, України.

   Уперше в межах конференції відбулась секція «Застосування ІКТ в економіці та управлінні», організатором якої виступив Факультет інформаційних технологій та управління. У науковій дискусії взяли участь представники Факультету, які представили цікаві доповіді:

  • Гладкова В.М., Панченко А.Г., Панченко Г.В. «Використання сервісів GOOGLE в управлінні закладом середньої освіти»,

  • Линьов К.О., Линьов В.К. «Управління розвитком ІКТ-компетентності керівника закладу освіти»,

  • Орлова Н.С., Мохова Ю.Л. «Упровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління»,

  • Поспєлова Т.В. «Вплив поширення ІКТ в економіці та управлінні на людський розвиток в Україні»,

  • Скакаліна О.В. «Мульті-етапна оптимізація функціювання складних територіально-розподілених систем»,

  • Сосновська О.О., Мазур Н.П. «Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесору»,

  • Dumych Iegor, Makogon Helen, Remizantseva Kateryna «SYSTEM APPROACH TO DEFINITION THE MANAGEMENT STRUCTURE OF INFORMATION SYSTEMS IN CREATING THE CERTAIN LEVEL EDUCATIONAL RESOURCE THROUGH THE EDUCATIONAL WEB-SPACE»,

  • Ramskyi Andrii, Khazina Stella «ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND OPERATION OF INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEMS OF EVALUATION OF RATINGS OF BANKS»,

  • Ilich Liydmyla, Akilina Olena «IMPACT OF ICT ON LABOR MARKET DEVELOPMENT: MAIN TRENDS AND PROSPECTIVES».

За результатами роботи конференції видано науковий збірник, що індексується низкою науковометричних баз даних.

 

Дякуємо учасникам конференції за конструктивний науковий діалог!