Відкрите заняття в Центрі економічної дидактики

   Важливими завданнями Центру економічної дидактики є набуття навичок дослідження фінансово-економічних процесів на підприємстві та в країні, тенденцій змін соціально-економічних показників та аналізу діяльності економічних суб'єктів з метою прийняття ефективних економічних та фінансових рішень.

   19.02.2018 в Центрі економічної дидактики проведено чергове практичне заняття з курсу «Економікс ІІ – макроекономіка» для студентів І курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Тема «Основні показники системи національних рахунків». Метою заняття є набуття знань з суті, складу та значення основних показників системи національних рахунків; формування практичних навичок проведення розрахунків ВНП та його похідних, аналізу їх реальної динаміки та структури.

   Результатом заняття є закладення основ формування базових компетентностей бакалавра фінансів, банківської справи та страхування, а саме: навичок оцінки закономірностей функціонування економіки на макрорівні; вміння виявляти тенденції зміни соціально-економічних показників, представляти інформацію у пристосованому для аналізу та демонстрації вигляді , викласти висновки стисло і компетентно.

В ході заняття студенти:

  • ознайомились з даними статистичних щорічників України за 2010 - 2016 роки, а саме: номінальними показниками ВНП, ВВП, національного доходу, індексами інфляції, курсом національної валюти.
  • виконали розрахунки базисних індексів інфляції, визначили реальні показники ВНП на їх основі, реальні величини ВНП у доларах США, побудували діаграми їхньої динаміки та проаналізували їх;
  • на основі даних міжнародного статистичного видання WorldDevelopmentIndicators2017 провели порівняння розрахованих відповідних показників з офіційними даними Світового банку;
  • визначили показники галузевої структури ВНП в динаміці, виявили переважаючі тенденції, побудували структурні діаграми;
  • узагальнили одержані результати та сформували висновки.